You are here

Ny teknik runt hörnet inom fordonsbelysning

Laserljus är en stor nyhet inom bilbelysning och nästa stora steg framåt sedan introduktionen av halogen-, xenon- och LED-tekniken. Denna belysningsutveckling öppnar helt nya möjligheter vad gäller design och prestanda för strålkastare till fordon. Det är svårt att veta när vi kommer att få se det stora genombrotten men det är känt sedan tidigare att bilmärken som BMW och Audi börjat anamma laserljus i mindre skala. När genombrotten väl ser dagens ljus blir troligtvis ljuskällor som ficklampor och extraljus avsevärt mycket bättre prestandamässigt. Den nya teknologin möjliggör att ljus färdas flera kilometer längre än vad som är möjligt för tillfället. Även varningsljus har nytta av lasern, varningstakramper som används av polis, uttryckning och räddningstjänst vars huvudsyfte är att förvarna medtrafikanter och allmänhet kommer att förändras radikalt från grunden.

Det är ingen tvekan om att vi rör oss mot en spännande tid med nya tekniska innovationer som förväntas förvändra hela fordonsindustrin trots att det finns en del ”hinder” på vägen dit. Troligtvis kommer vi inte att se detta förverkligas förrän först om ett par år då lysdioder fortsätter att utvecklas och har ännu inte nått sin begränsning. Som med allt annat så är det inte bara tid utan även den ekonomiska biten som avgör hur snabbt vi kan nå från A till B. Ficklampor är en ljuskälla som troligtvis kommer att dra störst fördel av laserljus p.g.a den enorma räckvidden. Fordonsbelysning har en teoretisk begränsning då en bilförare inte har nytta av ljus som lyser längre än ett par hundra meter, dock ser verkligheten annorlunda ut för ficklampor. Besök gärna webbsidan ficklampor.nu där du kan läsa om allt som har med mobila ljuskällor att göra.

Top